Now showing items 920-939 of 954

   Centers
   Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::Fundación Biomédica Galicia Sur [2]View Item
   Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::Instituto de Investigación Biomédica da Coruña (INIBIC) [6]View Item
   Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::Instituto de Investigación Biomédica Ourense-Pontevedra-Vigo (IBI) [19]View Item
   Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) [12]View Item
   Servizo Galego de Saúde::Xerencia do Servizo Galego de Saúde [23]View Item
   Servizo Galego de Saúde::Xerencia do Servizo Galego de Saúde::Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde [48]View Item
   Servizo Galego de Saúde::Xerencia do Servizo Galego de Saúde::Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A. [2]View Item
   Servizo Galego de Saúde::Xerencia do Servizo Galego de Saúde::Subdirección Xeral de Atención ao Cidadán e Calidade [8]View Item
   Subdir Xeral de Programas de Fomento de Estilos Saludables [4]View Item
   Subdir Xeral Inspección, Auditoría e Acreditación [2]View Item
   Subdirección Xeral de Atención ao Cidadán e Calidade [8]View Item
   Subdirección Xeral de Avaliación Asistencial e Garantías [3]View Item
   Subdirección Xeral de Farmacia [4]View Item
   Subdirección Xeral de Información sobre Saúde e Epidemioloxía [165]View Item
   Subdirección Xeral de Ordenación Asistencial e Innovación Organizativa [2]View Item
   Subdirección Xeral de Planificación e Programación Asistencial [2]View Item
   Subdirección Xeral de Programas de Control de Riscos Ambientais para a Saúde [1]View Item
   Subdirección Xeral de Programas de Fomento de Estilos de Vida Saudables [4]View Item
   Subdirección Xeral de Sistemas e Tecnoloxías da Información [1]View Item
   Subdirección Xeral de Xestión [1]View Item