Show simple item record

dc.date.accessioned2018-01-05T11:08:59Z
dc.date.available2018-01-05T11:08:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherhttps://catalogobibliosaude.sergas.es/EOSWeb/OPAC/TitleView/CompleteDisplay.aspx?FromOPAC=true&DbCode=0&PatronCode=0&Language=spanish&RwSearchCode=0&WordHits=e%7Cvulnerabilidade%7Cxornada%7Cbioetica&BibCodes=56571881es
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11940/10009
dc.description.abstractO Consello de Bioética de Galicia conta, entre as súas funcións, coa de contribuír á información e favorecer o debate da cidadanía sobre as dimensións éticas e sociosanitarias da práctica asistencial. Unha vez máis a celebración dunha xornada monográfica sobre un tema de interese estratéxico para a organización sanitaria foi a ferramenta elixida para o cumprimento da súa función. A participación plural de diversos axentes sociais e as experiencias das comunidades punteiras no ámbito do tema obxecto da xornada queda recollida neste documento, a través dos relatorios co fin de difundir estas achegas aos profesionais do ámbito sanitario e sociosanitario e promover a formación e a consideración da Bioética como criterio de calidade e boa práctica profesionales
dc.description.abstractEl Consello de Bioética de Galicia cuenta, entre sus funciones, con la de contribuir a la información y favorecer el debate de la ciudadanía sobre las dimensiones éticas y sociosanitarias de la práctica asistencial. Una vez más la celebración de una jornada monográfica sobre un tema de interés estratégico para la organización sanitaria fue la herramienta elegida para el cumplimiento de su función. La participación plural de diversos agentes sociales y las experiencias de las comunidades punteras en el ámbito del tema objeto de la jornada queda recogida en este documento, a través de las comunicaciones con el fin de difundir estas aportaciones a los profesionales del ámbito sanitario y sociosanitario y promover la formación y la consideración de la Bioética como criterio de calidad y de buena práctica profesionales
dc.language.isoglges
dc.publisherConsellería de Sanidade, Secretaría Xeral Técnica, Consello de Bioética de Galicia,es
dc.relation.ispartofseriesInformación de resultados de programas/ Secretará Xeral; 5Fes
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subject.meshAging *
dc.subject.meshHuman Rights *
dc.titleVulnerabilidade e bioética: xornada (edición bilingüe)es
dc.typeLibroes
dc.organizationConsellería de Sanidade::Secretaría Xeral Técnicaes
dc.organizationConsello de Bioética de Galiciaes
dc.place.issuedSantiago de Compostelaes
dc.rights.accessRightsopenAccesses
dc.subject.decsderechos humanos *
dc.subject.decsenvejecimiento *
dc.subject.keywordética médicaes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional