Show simple item record

dc.contributor.authorMaceira Rozas, María del Carmen
dc.contributor.authorCantero Muñoz, Paula 
dc.date.accessioned2019-01-23T11:07:40Z
dc.date.available2019-01-23T11:07:40Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11940/11505
dc.description.abstractO obxectivo deste documento é avaliar mediante revisión sistemática o implante AqueSys XEN-45 para o tratamento do glaucoma primario de ángulo aberto (GPAA) en relación coa súa efectividade e seguridade fronte á terapia estándar (trabeculectomía)es
dc.description.abstractEl objetivo de este documento es evaluar mediante revisión sistemática el implante AqueSys XEN-45 para el tratamiento del glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) en relación con su efectividad y seguridad frente a la terapia estándar (trabeculectomía)es
dc.language.isospaes
dc.publisherConsellería de Sanidade, Servizo Galego de Saúdees
dc.relation.ispartofseriesAnálise e estudos/ Avalia-t; 40 Ees
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject.meshTrabeculectomy *
dc.subject.meshProstheses and Implants *
dc.subject.meshGlaucoma *
dc.subject.meshLearning Curve *
dc.subject.meshStents *
dc.subject.meshTechnology Assessment, Biomedical *
dc.subject.meshOphthalmology *
dc.titleEndoprótesis de gel AqueSys Xen® CT2018/01es
dc.typeLibroes
dc.organizationServizo Galego de Saúde::Xerencia do Servizo Galego de Saúde::Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúdees
dc.place.issuedSantiago de Compostelaes
dc.rights.accessRightsopenAccesses
dc.subject.decsoftalmología *
dc.subject.decsstents *
dc.subject.decstrabeculectomía *
dc.subject.decsprótesis e implantes *
dc.subject.decscurva de aprendizaje *
dc.subject.decsglaucoma *
dc.subject.decsevaluación de tecnologías biomédicas *
dc.subject.keywordTratamiento del glaucomaes
dc.subject.keywordAvalia-tes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional