Show simple item record

dc.contributor.authorBugarín González, Rosendo 
dc.contributor.authorCal Purriños, Natalia
dc.contributor.authorConcheiro Guisan, Ana 
dc.contributor.authorConde Cid, Teresa
dc.contributor.authorDíez Lindín, Olivia
dc.contributor.authorEsperón Rodríguez, Irene
dc.contributor.authorGuillén Vilanova, Ana
dc.contributor.authorHervada Vidal, Xurxo
dc.contributor.authorLojo Vicente, María Victoria
dc.contributor.authorPonte García, María
dc.contributor.authorRamil Fraga, Carmen 
dc.contributor.authorRodríguez Núñez, Antonio 
dc.contributor.authorRuano Raviña, Alberto
dc.contributor.authorSánchez Radio, Silvia
dc.contributor.authorSeoane Rodríguez, José Antonio
dc.contributor.authorSolloso Blanco, Mª del Carmen
dc.contributor.authorSuárez Berea, Mónica 
dc.contributor.authorValdés Paredes, Alfredo
dc.contributor.authorVila Iglesias, Isabel 
dc.date.accessioned2019-05-14T07:50:16Z
dc.date.available2019-05-14T07:50:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11940/12050
dc.description.abstractO Consello de Bioética de Galicia ten como misión asesorar á Administración e os profesionais da saúde, promover no ámbito sanitario a formación e a consideración da bioética como criterios de calidade e boa práctica profesional e contribuír á información e ser foro de referencia do debate bioético na sociedade galega. O obxectivo do novo documento estratéxico é dirixir a atención ás posibles situacións de vulnerabilidade das persoas anciás e interpelar os cidadáns, os profesionais e os poderes públicos para combinar de xeito harmónico catro elementos: vulnerabilidade, ancianidade, ética e Galiciaes
dc.description.abstractEl Consejo de Bioética de Galicia tiene como misión asesorar a la Administración y los profesionales de la salud, promover en el ámbito sanitario la formación y la consideración de la bioética como criterios de calidad y buena práctica profesional y contribuir a la información y ser foro de referencia del debate bioético en la sociedad gallega. El objetivo del nuevo documento estratégico es dirigir la atención a las posibles situaciones de vulnerabilidad de las personas ancianas e interpelar los ciudadanos, los profesionales y los poderes públicos para combinar de manera armónica cuatro elementos: vulnerabilidad, ancianidad, ética y Galiciaes
dc.language.isospaes
dc.language.isoglges
dc.publisherConsellería de Sanidade, Secretaría Xeral Técnica, Consello de Bioética de Galicia,es
dc.relation.ispartofseriesDocumentos estratéxicos/ Consellería, Secretaría Xeral; 6Aes
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject.meshAging *
dc.subject.meshEthics *
dc.subject.meshAged *
dc.titleÉtica, vulnerabilidade e ancianidade : documento de recomendaciónses
dc.title.alternativeÉtica, vulnerabilidad y ancianidad : documento de recomendacioneses
dc.typeLibroes
dc.organizationConsello de Bioética de Galiciaes
dc.place.issuedSantiago de Compostelaes
dc.rights.accessRightsopenAccesses
dc.subject.decsanciano *
dc.subject.decsenvejecimiento *
dc.subject.decsética *
dc.subject.keywordPersonas mayoreses
dc.subject.keywordéticaes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional