Show simple item record

dc.contributor.authorMaceira Rozas, María del Carmen
dc.contributor.authorCantero Muñoz, Paula 
dc.contributor.authorMori Gamarra, Fátima Carmela
dc.date.accessioned2019-07-11T08:26:41Z
dc.date.available2019-07-11T08:26:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11940/12181
dc.description.abstractO cancro de tiroides desenvólvese nos tecidos da glándula tiroides. O tratamento estándar é a cirurxía; con todo, en pacientes con altos riscos cirúrxicos (pacientes deteriorados ou con varias intervencións) ou que non queren operarse, deben buscarse outras alternativas. Os procedementos minimamente invasivos como son a ablación por láser (LITT: láser intersticial terapia tumoral) ou a ablación por radiofrecuencia (RF) poden ser unha das alternativas. O obxectivo deste informe é avaliar, mediante revisión sistemática, o tratamento do cancro recorrente de tiroides mediante ablación por láser ou radiofrecuencia en relación coa súa efectividade e seguridade fronte á cirurxía como terapia estándar.es
dc.description.abstractEl cáncer de tiroides se desarrolla en los tejidos de la glándula tiroides. El tratamiento estándar es la cirugía; con todo, en pacientes con altos riesgos quirúrgicos (pacientes deteriorados o con varias intervenciones) o que no quieren operarse, deben buscarse otras alternativas. Los procedimientos mínimamente invasivos como son la ablación por láser ( LITT: láser intersticial terapia tumoral) o la ablación por radiofrecuencia ( RF) pueden ser una de las alternativas. El objetivo de este informe es evaluar, mediante revisión sistemática, el tratamiento del cáncer recurrente de tiroides mediante ablación por láser o radiofrecuencia en relación con su efectividad y seguridad frente a la cirugía como terapia estándar.es
dc.language.isospaes
dc.publisherAgencia Gallega para la Gestión del Conocimiento en Salud (ACIS). Unidad de Asesoramiento Científico-técnico (avalia-t)es
dc.relation.ispartofseriesCT2019/02es
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleAblación por láser o radiofrecuencia en el tratamiento del cáncer recurrente de tiroideses
dc.typeLibroes
dc.organizationServizo Galego de Saúde::Xerencia do Servizo Galego de Saúde::Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúdees
dc.place.issuedSantiago de Compostelaes
dc.rights.accessRightsopenAccesses
dc.subject.keywordCánceres
dc.subject.keywordCancro de tiroideses
dc.subject.keywordRecidivaes
dc.subject.keywordAvalia-tes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional