Show simple item record

dc.date.accessioned2019-11-05T07:39:23Z
dc.date.available2019-11-05T07:39:23Z
dc.date.issued2019-10-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11940/12521
dc.description.abstractOs pacientes oncolóxicos teñen especialmente recomendada a vacinación antigripal. Débese intentar vacinar antes de iniciar a quimioterapia, e de non ser posible no día +7 postquimioterapia. Ademais, para evitar a difusión da gripe e previr abrochos, tanto familiares como intrahospitalarios, a vacinación dos conviventes e de todo o persoal sanitario responsable do coidado destes pacientes son medidas básicas de prevención.es
dc.description.abstractLos pacientes oncológicos tienen recomendada especialmente la vacunación antigripal. Se debe intentar vacunar antes de iniciar la quimioterapia, y de no ser posible en el día +7 postquimioterapia. Además, para evitar la difusión de la gripe y prevenir brotes, tanto familiares como intrahospitalarios, la vacunación de los convivientes y de todo el personal sanitario responsable del cuidado de estos pacientes son medidas básicas de prevención.es
dc.language.isoglges
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject.meshVaccination *
dc.subject.meshInfluenza Vaccines *
dc.subject.meshPatients *
dc.titleNecesidade de vacinación antigripal anual en pacientes oncolóxicoses
dc.typeArtigoes
dc.issue.number20es
dc.journal.titleVenres epidemiolóxico: folla quincenal de información epidemiolóxica de Galiciaes
dc.organizationConsellería de Sanidade::Dirección Xeral de Saúde Pública::Subdirección Xeral de Información sobre Saúde e Epidemioloxíaes
dc.page.initial1es
dc.page.final1es
dc.relation.publisherversionhttps://www.sergas.es/Saude-publica/Venres-epidemioloxico-Volume-8es
dc.rights.accessRightsopenAccesses
dc.subject.decsvacunas de la gripe *
dc.subject.decspacientes *
dc.subject.decsvacunación *
dc.subject.keywordVacinación antigripales
dc.subject.keywordPacientes oncolóxicoses
dc.volume.number8es


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional