Show simple item record

dc.date.accessioned2019-11-06T09:06:17Z
dc.date.available2019-11-06T09:06:17Z
dc.date.issued2019-10-18
dc.identifier.otherhttps://www.sergas.gal/Saude-publica/Venres-epidemioloxico-Volume-8es
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11940/12544
dc.description.abstractAntes da vacinación, o Haemophilus influenzae (Hi) do serotipo b (Hib) era unha causa frecuente de enfermidade invasora (eiHib). A vacina engadiuse ao calendario de vacinacións infantís do Programa Galego de Vacinacións en 1996.Dende o seu comezo, a vacinación acadou coberturas moi elevadas. Os datos confirman que a efectividade vacinal é moi elevada.es
dc.description.abstractAntes de la vacunación, el Haemophilus influenzae (Hi) del serotipo b (Hib) era una causa frecuente de enfermedad invasora (eiHib). La vacuna se añadió al calendario de vacunas infantiles del Programa Gallego de Vacunaciones en 1996. Desde su comienzo, la vacunación alcanzó coberturas muy elevadas. Los datos confirman que la efectividad vacunal es muy elevada.es
dc.language.isoglges
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject.meshVaccination *
dc.subject.meshHaemophilus influenzae type b *
dc.titleEnfermidade invasora por Hib en Galicia de 2004 a 2018es
dc.typeArtigoes
dc.issue.number20es
dc.journal.titleVenres epidemiolóxico: folla quincenal de información epidemiolóxica de Galiciaes
dc.organizationConsellería de Sanidade::Dirección Xeral de Saúde Pública::Subdirección Xeral de Información sobre Saúde e Epidemioloxíaes
dc.page.initial1es
dc.page.final1es
dc.relation.publisherversionhttps://www.sergas.es/Saude-publica/Venres-epidemioloxico-Volume-8es
dc.rights.accessRightsopenAccesses
dc.subject.decsvacunación *
dc.subject.decsHaemophilus influenzae tipo b *
dc.subject.keywordEnfermidade invasoraes
dc.subject.keywordeihibes
dc.subject.keywordVacinaciónes
dc.volume.number8es


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional