Show simple item record

dc.date.accessioned2019-11-27T08:01:03Z
dc.date.available2019-11-27T08:01:03Z
dc.date.issued2018-08
dc.identifier.otherhttps://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=23039es
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11940/12643
dc.description.abstractO obxectivo deste traballo é estimar a prevalencia de realización de citoloxías no ano 2015, a porcentaxe de cumprimento das recomendacións do PAPPS, identificar variables que se asocian coa realización desta proba diagnóstica en Galicia e valorar se houbo variacións temporais en ambos os dous indicadores comparando a información do ano 200616 coa do ano 2015. No marco do Sistema de Información sobre Condutas de Risco de Galicia (SICRI) realizáronse 10 estudos transversais independentes cuxa poboación obxectivo foi a poboación galega de 16 anos e máis. As mostras seleccionáronse, mediante mostraxe aleatoria estratificada por grupos de idade (16-24, 25-44, 45-64 e 65 e máis), a partir da base de datos de Tarxeta Sanitaria. A recollida de información realizouse mediante entrevista telefónica asistida por ordenador (sistema CATI), e o cuestionario incluíu preguntas demográficas e sobre factores de risco e prácticas preventivas para a saúde. En 2015, o 82’8% (81’7- 84’0) das mulleres galegas de 16 anos e máis realizaran algunha citoloxía ao longo da súa vida. No grupo de 25-44 anos esta prevalencia foi do 92’6% mentres que nas de 16-24 foi do 45’9%.es
dc.description.abstractEl objetivo de este trabajo es estimar la prevalencia de realización de citologías en el año 2015, la porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones del PAPPS, identificar variables que se asocian con la realización de esta prueba diagnóstica en Galicia y valorar si hubo variaciones temporales en ambos indicadores comparando la información del año 2016 con la del año 2015. En el marco de Sistema de Información sobre Conductas de Riesgo en Galicia (SICRI) se realizaron 10 estudios transversales independientes cuya población objetivo fue la población gallega de 16 o más años. Las muestras se seleccionaron y, mediante muestreo aleatorio estratificado por grupos de edad (16-24, 25-44, 45-64 e 65 o más), a partir de la base de datos de Tarjeta Sanitaria. La recogida de información se realizó mediante entrevista telefónica asistida por ordenador (sistema CATI), y el cuestionario incluyó preguntas demográficas y sobre factores de riesgo y prácticas preventivas para la salud. En 2015, el 82´8% (81´7-84´0) de las mujeres gallegas de 16 años o más realizaran alguna citología a lo largo de su vida. En el grupo de 24-44 años esta prevalencia fue del 92´6 mientras que en las de 16-24 fue del 45´9%.es
dc.language.isoglges
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject.meshEarly Detection of Cancer *
dc.subject.meshCytological Techniques *
dc.subject.meshUterine Cervical Neoplasms *
dc.subject.meshPrevalence *
dc.subject.meshIncidence *
dc.titleRealización de citoloxías en Galicia: 2006-2015es
dc.typeArtigoes
dc.identifier.essn1695-419X
dc.issue.number4es
dc.journal.titleBoletín epidemiolóxico de Galicia BEGes
dc.organizationConsellería de Sanidade::Dirección Xeral de Saúde Pública::Subdirección Xeral de Información sobre Saúde e Epidemioloxíaes
dc.page.initial7es
dc.page.final11es
dc.relation.publisherversionhttps://www.sergas.es/Saude-publica/Bolet%C3%ADn-Epidemiol%C3%B3xico-de-Galicia-volume-XXXes
dc.rights.accessRightsopenAccesses
dc.subject.decstécnicas citológicas *
dc.subject.decsincidencia *
dc.subject.decsprevalencia *
dc.subject.decsneoplasias del cuello uterino *
dc.subject.decsdetección precoz del cáncer *
dc.subject.keywordGaliciaes
dc.subject.keywordBoletín Epidemiolóxico de Galicia BEGes
dc.subject.keywordCitoloxíases
dc.subject.keywordCitologíases
dc.subject.keywordCancro de cérvixes
dc.typefidesArtigo Científico (inclue Orixinal, Orixinal breve, Revisión Sistemática e Meta-análisis)es
dc.typesophosArtículo Originales
dc.volume.numberXXXes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional