Show simple item record

dc.date.accessioned2020-02-13T08:56:19Z
dc.date.available2020-02-13T08:56:19Z
dc.date.issued2020-01-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11940/12984
dc.description.abstractSegue o abrocho de parotidite en Galicia, que afecta principalmente aos de 15 a 24 anos de idade. O estatus de vacinación previo afecta a capacidade de detectar IgM en persoas actualmente infectadas co virus da parotidite. En xeral, a detección de IgM é alta en persoas non vacinadas, intermedia naqueles que recibiron 1 dose e moi baixa en persoas que recibiron 2 doses previamente. Do mesmo xeito, entre os individuos vacinados pode non darse o incremento significativo (catro veces) dos títulos de IgG entre os soros de fase aguda e de convalecencia, que se observa entre individuos non vacinados. De solicitar IgM en soro en persoas non vacinadas con anterioridade nas que se sospeita que poden ter parotidite, a mostra debe recollerse 3 ou máis días despois do inicio da sintomatoloxía. Os casos con parotidite deben excluírse da escola, traballo e doutras actividades nos 5 días posteriores ao comezo dos síntomas.es
dc.description.abstractContinúa el brote de parotiditis en Galicia, que afecta principalmente a población de 15 a 24 años de edad. El estatus de vacunación previo afecta a la capacidad de detectar IgM en personas actualmente infectasdas con el virus de la parotiditis. En general, la detección de IgM es alta en personas no vacunadas, intermedia en aquellos que recibieron 1 dosis y muy baja en personas que recibieron 2 dosis previamente. Del mismo modo, entre los individuos vacunados puede no darse el incremento significativo (cuatro veces) de los títulos de IgG entre los sueros de fase aguda y de convalecencia, que se observa entre individuos no vacunados. De solicitar IgM en suero en personas no vacunadas con anterioridad en las que se sospecha que pueden tener parotiditis, la muestra debe recogerse 3 o más días después del inicio de la sintomatología. Los casos con parotiditis deben excluírse de la escuela, trabajo y de otras actividades en los 5 días posteriores al comienzo de los síntomas.es
dc.language.isoglges
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject.meshParotitis *
dc.titleRendemento das probas diagnósticas fronte á parotiditees
dc.typeArtigoes
dc.issue.number2es
dc.journal.titleVenres epidemiolóxico: folla quincenal de información epidemiolóxica de Galiciaes
dc.organizationConsellería de Sanidade::Dirección Xeral de Saúde Pública::Subdirección Xeral de Información sobre Saúde e Epidemioloxíaes
dc.page.initial1es
dc.page.final1es
dc.relation.publisherversionhttps://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/6366/venres_epidemioloxico_vol9_n02_20200124.pdfes
dc.rights.accessRightsopenAccesses
dc.subject.decsparotiditis *
dc.subject.keywordVenres epidemiolóxicoes
dc.subject.keywordGaliciaes
dc.subject.keywordParotiditees
dc.volume.number9es


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional