Show simple item record

dc.date.accessioned2020-02-13T08:56:47Z
dc.date.available2020-02-13T08:56:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11940/12986
dc.description.abstractO Programa de asistencia ao ictus en Galicia (Plan ictus) a nivel de toda a nosa comunidade autónoma permitirá unha atención de calidade homoxénea e rápida e baseada na coordinación. O obxectivo é que ao paciente con sospeita de ictus isquémico-independentemente do lugar no que se atope dentro do territorio da nosa comunidade autónoma-realícese unha exploración radiolóxica para confirmar o diagnóstico o antes posible e poder realizar o tratamento máis axeitado conforme ás recomendacións e tempos establecidoses
dc.description.abstractEl Programa de asistencia al ictus en Galicia (Plan ictus) a nivel de toda nuestra comunidad autónoma permitirá una atención de calidad homogénea y rápida y basada en la coordinación. El objetivo es que al paciente con sospecha de ictus isquémico-independientemente del lugar en el que se encuentre dentro del territorio de nuestra comunidad autónoma-se le realice una exploración radiológica para confirmar el diagnóstico lo antes posible y poder realizar el tratamiento más adecuado conforme a las recomendaciones y tiempos establecidos.es
dc.language.isoglges
dc.publisherConsellería de Sanidade, Servizo Galego de Saúde, Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria, Subdirección Xeral de Planificación e Programación Asistenciales
dc.relation.ispartofseriesPlan/ Asistencia Sanitaria; 4 Ces
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject.meshTelemedicine *
dc.subject.meshTissue Plasminogen Activator *
dc.subject.meshInsulin *
dc.subject.meshStroke *
dc.titlePlan de asistencia ao ictus en Galicia (Plan ictus)es
dc.typeLibroes
dc.organizationServizo Galego de Saúde::Dirección Xeral de Asistencia Sanitariaes
dc.place.issuedSantiago de Compostelaes
dc.rights.accessRightsopenAccesses
dc.subject.decsinsulina *
dc.subject.decsactivador tisular del plasminógeno *
dc.subject.decsaccidente cerebrovascular *
dc.subject.decstelemedicina *
dc.subject.keywordACVes
dc.subject.keywordDerrame cerebrales
dc.subject.keywordPlanes y programas de saludes
dc.subject.keywordPrevención y controles


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional