Show simple item record

dc.date.accessioned2020-06-22T11:45:24Z
dc.date.available2020-06-22T11:45:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11940/13541
dc.description.abstractA morte dun fillo ou dunha filla durante o embarazo, o parto ou nas primeiras semanas posparto, non é un feito habitual pero si que é unha situación que require unha especial atención xa que provoca un forte impacto emocional dende o momento no que a muller e a súa parella, se é o caso, reciben a mala nova, polo tanto, precisa dun especial coidado por parte dos e das profesionais da saúde. Esta guía vai dirixida aos e ás profesionais sanitarios/as e non sanitarios/as do Servizo Galego de Saúde, co fin de mellorar a calidade da atención ás mulleres (xestantes ou puérperas), das súas parellas se é o caso, familia e persoas achegadas, ante unha situación de morte dun fillo ou filla, xa sexa unha morte xestacional, perinatal ou neonatal, no momento de recibir a mala nova, durante a atención ao embarazo, parto, puerperio inmediato así coma no seguimento puerperal posterior.es
dc.description.abstractLa muerte de un hijo o de una hija durante lo embarazo, el parto o en las primeras semanas posparto, no es un hecho habitual pero sí que es una situación que requiere una especial atención ya que provoca un fuerte impacto emocional desde el momento en el que la mujer y su pareja, si es el caso, reciben la mala noticia, por lo tanto, precisa de un especial cuidado por parte de los y de las profesionales de la salud. Esta guía va dirigida a los y a las profesionales sanitarios/as y no sanitarios/as del Servicio Gallego de Salud, con el fin de mejorar la calidad de la atención a las mujeres ( gestantes o puérperas), de sus parejas si es el caso, familia y personas allegadas, ante una situación de muerte de un hijo o hija, ya sea una muerte gestacional, perinatal o neonatal, en el momento de recibir la mala noticia, durante la atención al embarazo, parto, puerperio inmediato así como en el seguimiento puerperal posterior.es
dc.language.isoglges
dc.publisherConsellería de Sanidade, Servizo Galego de Saúde, Dirección Xeral de Asistencia Sanitariaes
dc.relation.ispartofseriesGuía/ Asistencia Sanitaria; 95 Des
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject.meshFetus *
dc.subject.meshPregnancy *
dc.subject.meshInfant, Newborn *
dc.subject.meshObstetrics *
dc.subject.meshGrief *
dc.titleGuía de atención no proceso de morte e dó xestacional e perinatales
dc.typeLibroes
dc.contributor.authorcorpServizo Galego de Saúde::Dirección Xeral de Asistencia Sanitariaes
dc.organizationServizo Galego de Saúde::Dirección Xeral de Asistencia Sanitariaes
dc.place.issuedSantiago de Compostelaes
dc.rights.accessRightsopenAccesses
dc.subject.decspesar *
dc.subject.decsrecién nacido *
dc.subject.decsobstetricia *
dc.subject.decsembarazo *
dc.subject.decsfeto *
dc.subject.keywordDueloes
dc.subject.keywordMuerte Perinatales


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional