Show simple item record

dc.contributor.authorRosendo Fernández, José Manuel
dc.contributor.authorPérez Zarauza, María del Carmen
dc.date.accessioned2020-06-25T11:28:54Z
dc.date.available2020-06-25T11:28:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherhttps://s10318uk.eos-intl.eu/S10318UK/OPAC/Details/Record.aspx?BibCode=56073063es
dc.identifier.otherhttps://ulcerasfora.sergas.gal/Informacion/Guia%20practica%20de%20ulceras%20do%20pe%20diabeticoes
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11940/13561
dc.description.abstractO obxectivo da guía é dispoñer dunhas directrices e/ou criterios estandarizados que sirvan de referencia para realizar accións específicas de prevención, identificación de factores de risco, detección, derivación e tratamento que supoñen as úlceras de pé diabético como problema de saúde. A finalidade é contribuír ao benestar das persoas, reducir a variabilidade terapéutica e incerteza profesional, diminuír a prevalencia e incidencia deste problema de saúde na sociedade; así como conseguir unha maior optimización da xestión dos recursos humanos e económicos dispoñibles do sistema sanitario e sociosanitario de Galicia con base nas recomendacións de práctica baseada na evidencia e conseguir uns indicadores de calidade de atención de coidados e seguridade dos pacientes que permitan unha maior eficiencia do proceso entre os distintos niveis asistenciais.es
dc.description.abstractEl objetivo de la guía es disponer de unas directrices y/o criterios estandarizados que sirvan de referencia para realizar acciones específicas de prevención, identificación de factores de riesgo, detección, derivación y tratamiento que suponen las úlceras de pié diabético como problema de salud. La finalidad es contribuir al bienestar de las personas, reducir la variabilidad terapéutica e incertidumbre profesional, disminuir la prevalencia e incidencia de este problema de salud en la sociedad; así como conseguir una mayor optimización de la gestión de los recursos humanos y económicos disponibles del sistema sanitario y sociosanitario de Galicia con base en las recomendaciones de práctica basada en la evidencia y conseguir unos indicadores de calidad de atención de cuidados y seguridad de los pacientes que permitan una mayor eficiencia del proceso entre los distintos niveles asistenciales.es
dc.language.isoglges
dc.publisherConsellería de Sanidade, Servizo Galego de Saúde, Dirección Xeral de Asistencia Sanitariaes
dc.relation.ispartofseries(Guías prácticas de feridas do Servizo Galego de Saúde; 3) / (Guías/Asistencia Sanitaria; 60D)es
dc.rightsAtribución-CompartirIgual 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/*
dc.subject.meshUlcer *
dc.subject.meshDiabetic Foot *
dc.subject.meshConsensus *
dc.subject.meshAmputation *
dc.subject.meshLower Extremity *
dc.titleGuía práctica de úlceras do pé diabético. Guía nº3es
dc.title.alternativeGuía práctica de úlceras del pié diabético. Guía nº 3es
dc.typeLibroes
dc.organizationServizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Pontevedra e O Salnés - Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra::Enfermeríaes
dc.organizationServizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Vigo - Atención Primaria::Centro Saude Rua Cuba (VIGO)es
dc.place.issuedSantiago de Compostelaes
dc.rights.accessRightsopenAccesses
dc.subject.decsamputación *
dc.subject.decsconsenso *
dc.subject.decsúlcera *
dc.subject.decspie diabético *
dc.subject.decsextremidad inferior *
dc.subject.keywordPrograma Úlceras Fóraes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional