Show simple item record

dc.contributor.authorZapata Cachafeiro, Maruxa
dc.contributor.authorVarela Lema, Leonor 
dc.contributor.authorFuchs, Eva
dc.contributor.authorFaraldo Vallés, María José
dc.date.accessioned2020-07-13T10:18:25Z
dc.date.available2020-07-13T10:18:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11940/13701
dc.description.abstractA electroporación irreversible (IRE) preséntase como unha técnica ablativa non térmica que podería destruír, a través de pulsos eléctricos, células canceríxenas e evitar o dano en estruturas próximas, como vasos, nervios ou os condutos biliares. Proponse como unha alternativa para pacientes con tumores sólidos avanzados de páncreas ou fígado que non son candidatos para cirurxía ou outras técnicas ablativas. Os resultados do informe poñen de manifesto que a evidencia actual é inadecuada para establecer se a IRE é máis efectiva que a terapia de referencia convencional. Ademais, non se pode descartar a aparición de complicacións graves relacionadas co quecemento, o que non permite desestimar totalmente o efecto térmico durante o seu uso.es
dc.description.abstractLa electroporación irreversible (IRE) se presenta como una técnica ablativa no térmica que podría destruir, a través de pulsos eléctricos, células cancerígenas y evitar el daño en estructuras próximas, como vasos, nervios o los conductos biliares. Se propone cómo una alternativa para pacientes con tumores sólidos avanzados de páncreas o hígado que no son candidatos para cirugía u otras técnicas ablativas. Los resultados del informe ponen de manifiesto que la evidencia actual es inadecuada para establecer si la IRE es más efectiva que la terapia de referencia convencional. Además, no se puede descartar la aparición de complicaciones graves relacionadas con el calentamiento, lo que no permite desestimar totalmente el efecto térmico durante su uso.es
dc.language.isospaes
dc.publisherAgencia Gallega para la Gestión del Conocimiento en Salud (ACIS),Unidad de Asesoramiento Científico-técnico, avalia-t; Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Sociales
dc.relation.ispartofseriesInformes, estudios e investigaciónes
dc.subject.meshPancreatic Neoplasms *
dc.subject.meshEssays *
dc.subject.meshLiver Neoplasms *
dc.subject.meshKnowledge Management *
dc.subject.meshPancreas *
dc.subject.meshElectroporation *
dc.titleElectroporación irreversible en el tratamiento de cáncer de hígado y páncreases
dc.title.alternativeIrreversible electroporation for the treatment of liver and pancreatic canceres
dc.typeLibroes
dc.organizationServizo Galego de Saúde::Xerencia do Servizo Galego de Saúde::Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúdees
dc.place.issuedSantiago de Compostela; Madrides
dc.rights.accessRightsopenAccesses
dc.subject.decsensayos *
dc.subject.decsneoplasias pancreáticas *
dc.subject.decsneoplasias hepáticas *
dc.subject.decsgestión del conocimiento *
dc.subject.decselectroporación *
dc.subject.decspáncreas *
dc.subject.keywordEnfermedades del hígadoes
dc.subject.keywordEnfermedades del páncreases
dc.subject.keywordAvalia-tes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record