Show simple item record

dc.contributor.authorAres Marínez, Ana
dc.contributor.authorUrones Cuesta, Paula
dc.contributor.authorSuárez Nieto, María Elena
dc.contributor.authorGarrote Recarey, Ana
dc.contributor.authorRojo Amigo, Vanesa
dc.contributor.authorGolzález Martín, Cristina
dc.contributor.authorRaña Lama, Camilo Daniel
dc.contributor.authorCendán Vérez, Montserrat
dc.date.accessioned2021-03-04T13:28:48Z
dc.date.available2021-03-04T13:28:48Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11940/14423
dc.description.abstractO Programa FEMORA recopila procedementos estandarizados, con evidencia científica, para os profesionais do Sergas. Protocolizar os coidados confórmase como instrumento indispensable de soporte para a práctica clínica. Entre as súas numerosas vantaxes cabe destacar a reducción na diversidade inapropiada da práctica clínica, o que lles propicia unha atención máis xusta e equitativa aos nosos pacientes. Este procedemento unifica así mesmo, criterios de actuación que nos serven de punto de partida para unha avaliación da calidade do proceso.es
dc.description.abstractEl Programa FEMORA recopila procedimientos estandarizados, con evidencia científica, para los profesionales del Sergas. Protocolizar los cuidados se conforma como instrumento indispensable de soporte para la práctica clínica. Entre sus numerosas ventajas cabe destacar la reducción en la diversidad inapropiada de la práctica clínica, lo que les propicia una atención más justa y equitativa a nuestros pacientes. Este procedimiento unifica asimismo, criterios de actuación que nos sirven de punto de partida para una evaluación de la calidad del proceso.es
dc.language.isospaes
dc.language.isoglges
dc.relation.ispartofseriesProcedemento/ Asistencia sanitaria; 98 Des
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject.meshAging *
dc.subject.meshDiabetic Foot *
dc.subject.meshConsensus *
dc.subject.meshPalpation *
dc.subject.meshMedical Subject Headings *
dc.subject.meshPrevalence *
dc.subject.meshPractice Guideline *
dc.subject.meshLower Extremity *
dc.titleProcedemento de determinación dos pulsos pedios FEMORA. Procedementos de enfermería: feridases
dc.title.alternativePorcedimiento de determinación de los pulsos pedios FEMORA. Procedimientos de enfermería: heridases
dc.typeFolletoes
dc.contributor.authorcorpServizo Galego de Saúde::Dirección Xeral de Asistencia Sanitariaes
dc.organizationServizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de A Coruña - Complexo Hospitalario Universitario de A Coruñaes
dc.rights.accessRightsopenAccesses
dc.subject.decsconsenso *
dc.subject.decspalpación *
dc.subject.decsprevalencia *
dc.subject.decsdescriptores de términos médicos *
dc.subject.decsenvejecimiento *
dc.subject.decspie diabético *
dc.subject.decsguía de práctica clínica *
dc.subject.decsextremidad inferior *
dc.subject.keywordPulso de arteriases
dc.subject.keywordEnfermeríaes
dc.typefidesTécnicas y Procedimientoses


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional