Show simple item record

dc.contributor.authorVicente Edo, María José
dc.contributor.authorGavín Benavent, Patricia
dc.contributor.authorCantero Muñoz, Paula 
dc.contributor.authorReviriego-Rodrigo, Eva
dc.contributor.authorToledo Chávarri, Ana
dc.contributor.authorTriñanes Pego, Yolanda 
dc.date.accessioned2021-07-30T11:24:30Z
dc.date.available2021-07-30T11:24:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11940/15202
dc.description.abstractA Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias (ETS, do castelán Evaluación de Tecnologías Sanitarias) é a avaliación sistemática da eficacia, seguridade, custo-efectividade, e aqueles aspectos relevantes desde o punto de vista social e ético dunha tecnoloxía sanitaria para os pacientes, cidadanía e para o sistema sanitario. Enténdese por tecnoloxía sanitaria calquera intervención que poida ser empregada para promover a saúde, previr, diagnosticar ou tratar enfermidades, ou para a rehabilitación ou os coidados a longo prazo. Por tanto, poden ser consideradas tecnoloxías sanitarias intervencións como programas educativos, técnicas diagnósticas, vacinas, fármacos, programas de cribado, dispositivos ou a organización dos servizos nos sistemas sanitarios. A implicación dos pacientes e a cidadanía na ETS é importante debido a que os pacientes teñen a experiencia única de convivir coas enfermidades e coñecen o impacto destas na súa calidade de vida. Poden achegar as súas preferencias, necesidades e colaborar na detección de tecnoloxías e na súa avaliación. Ademais, poden participar como pacientes individuais ou como representante de asociacións de pacientes coa enfermidade ou problema de saúde obxecto de estudo, e tamén poden participar coidadores ou familiares. A través desta participación espérase que os pacientes e a cidadanía contribúan na análise do impacto das tecnoloxías sanitarias. Estes materiais foron elaborados para formar a pacientes e cidadanía para participar nos procesos de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias. No desenvolvemento destes materiais, participaron persoas das axencias e unidades da RedETS, en colaboración con asociacións de pacientes e cidadanía de maneira individual.es
dc.description.abstractLa Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS) es la evaluación sistemática de la eficacia, seguridad, costo-efectividad, y aquellos aspectos relevantes desde el punto de vista social y ético de una tecnología sanitaria para los pacientes, ciudadanía y para el sistema sanitario. Se entiende por tecnología sanitaria cualquier intervención que pueda ser usada para promover la salud, prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades, o para la rehabilitación o los cuuidados a largo plazo. Por tanto, pueden ser consideradas tecnologías sanitarias intervenciones como programas educativos, técnicas diagnósticas, vacunas, fármacos, programas de cribado, dispositivos o la organización de los servicios en los sistemas sanitarios. La implicación de los pacientes y de la ciudadanía en la ETS es importante debido a que los pacientes tienen la experiencia única de convivir con las enfermedades y conocen el impacto de estas en su calidad de vida. Pueden acercar sus preferencias, necesidades y colaborar en la detección de tecnologías y en su evaluación. Además, pueden participar como pacientes individuales o como representante de asociaciones de pacientes con la enfermedad o problema de salud objeto de estudio, y también pueden participar cuidadores o familiares. A través de esta participación se espera que los pacientes y la ciudadanía contribuyan en el análisis del impacto de las tecnologías sanitarias. Estes materiales fueron elaborados para formar a pacientes y ciudadanía para participar en los procesos de ETS. En el desarrollo de estos materiales, participaron personas de las agencias y unidades de RedETS, en colaboración con asociaciones de pacientes y ciudadanía de manera individual.es
dc.language.isoglges
dc.publisherMinisterio de Sanidade; Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS), Unidade de Asesoramento Científico-técnico, Avalia-tes
dc.relation.ispartofseriesMaterial formativo dirixido á cidadanía e pacienteses
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subject.meshQualitative Research *
dc.subject.meshTechnology Assessment, Biomedical *
dc.titleMaterial de formación para pacientes e cidadanía en avaliación de tecnoloxías sanitariases
dc.typeLibroes
dc.organizationServizo Galego de Saúde::Xerencia do Servizo Galego de Saúde::Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúdees
dc.place.issuedMadrid; Santiago de Compostelaes
dc.rights.accessRightsopenAccesses
dc.subject.decsinvestigación cualitativa *
dc.subject.decsevaluación de tecnologías biomédicas *
dc.subject.keywordAvalia-tes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional