Materiais elaborados para a cidadanía sobre patoloxías, prevención, coidados, procedementos, dietas, ou información sanitaria, redactados de forma lexible e de fácil comprensión para os pacientes, pero rigorosos, fiables e actualizados nos seus contidos.

Envíos recentes