Now showing items 75-94 of 94

   Centers
   Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Vigo - Atención Primaria::Centro Saude Colmeiro (VIGO) [1]
   Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Vigo - Atención Primaria::Centro Saude Nicolas Peña (VIGO) [1]
   Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Vigo - Atención Primaria::Centro Saude Rosalia De Castro (VIGO) [1]
   Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Vigo - Atención Primaria::Centro Saude Rua Cuba (VIGO) [2]
   Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Vigo - Complexo Hospitalario Universitario de Vigo [8]
   Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Vigo - Complexo Hospitalario Universitario de Vigo::Enfermería [1]
   Servizo Galego de Saúde::Xerencia do Servizo Galego de Saúde [12]
   Servizo Galego de Saúde::Xerencia do Servizo Galego de Saúde::Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde [76]
   Servizo Galego de Saúde::Xerencia do Servizo Galego de Saúde::Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A. [3]
   Servizo Galego de Saúde::Xerencia do Servizo Galego de Saúde::Subdirección Xeral de Atención ao Cidadán e Calidade [1]
   Subdirección Xeral de Atención ao Cidadán e Calidade [1]
   Subdirección Xeral de Avaliación Asistencial e Garantías [2]
   Subdirección Xeral de Farmacia [3]
   Subdirección Xeral de Información sobre Saúde e Epidemioloxía [163]
   Subdirección Xeral de Ordenación Asistencial e Innovación Organizativa [2]
   Subdirección Xeral de Planificación e Programación Asistencial [1]
   Subdirección Xeral de Programas de Control de Riscos Ambientais para a Saúde [3]
   Subdirección Xeral de Programas de Fomento de Estilos de Vida Saudables [2]
   Vicesecretaría Xeral [11]
   Xerencia do Servizo Galego de Saúde [91]