Show simple item record

dc.contributor.authorPita Miño, Pedro 
dc.contributor.authorLoureiro Vilariño, María Pilar
dc.contributor.authorRumbo Prieto, Jose María 
dc.contributor.authorCortizas Rey, Juan Santiago 
dc.contributor.authorAneiros Castro, Mónica María .
dc.contributor.authorAramburu García, María del Carmen 
dc.contributor.authorGalego Novo, María del Carmen
dc.contributor.authorGarcía Rivera, María Gemma
dc.contributor.authorLópez Serantes, Alberto
dc.contributor.authorMiralles Frutos, Concepción
dc.contributor.authorRIVERA HERRERO, PAULA 
dc.contributor.authorRodríguez Cazorla, Inmaculada
dc.contributor.authorRodríguez del Prado, María Rocío
dc.date.accessioned2019-10-18T08:08:39Z
dc.date.available2019-10-18T08:08:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11940/12481
dc.description.abstractO programa FEMORA recompila procedementos estandarizados, con evidencia científica, para os profesionais do Sergas. Protocolizar os coidados confórmase como instrumento indispensable de soporte para a práctica clínica. Entre as súas numerosas vantaxes cabe destacar a redución na diversidade inapropiada da práctica clínica, o que propicia unha atención máis xusta e equitativa para os nosos pacientes. Este procedemento unifica, así mesmo, criterios de actuación que nos serven de punto de partida para unha avaliación da calidade do proceso asistencial.es
dc.description.abstractEl programa FEMORA recopila procedimientos estandarizados, con evidencia científica, para los profesionales del Sergas. Protocolizar los cuidados se conforma como instrumento indispensable de soporte para la práctica clínica. Entre sus numerosas ventajas cabe destacar la reducción en la diversidad inapropiada de la práctica clínica, lo que propicia una atención más justa y equitativa a nuestros pacientes. Este procedimiento unifica, asimismo, criterios de actuación que nos sirven de punto de partida para una evaluación de la calidad del proceso asistenciales
dc.language.isospaes
dc.language.isoglges
dc.relation.ispartofseriesProcedemento/ Asistencia Sanitaria; 87 Des
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject.meshPhlebitis *
dc.subject.meshPreventive Medicine *
dc.subject.meshCatheterization, Peripheral *
dc.subject.meshNursing Care *
dc.subject.meshCatheters *
dc.subject.meshChlorhexidine *
dc.titleProcedemento de canalización e coidados da vía venosa periférica. FEMORA 2017es
dc.title.alternativeProcedimiento de canalización y cuidados de la vía venosa periférica. FEMORA 2017es
dc.typeFolletoes
dc.organizationServizo Galego de Saúde::Dirección Xeral de Asistencia Sanitariaes
dc.rights.accessRightsopenAccesses
dc.subject.decscateterismo periférico *
dc.subject.decsflebitis *
dc.subject.decssolución hidroalcohólica *
dc.subject.decsmedicina preventiva *
dc.subject.decsclorhexidina *
dc.subject.decsasistencia de enfermería *
dc.subject.decscatéteres *
dc.subject.keywordCuidados de enfermeríaes
dc.typefidesTécnicas y Procedimientoses


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional